Nötskalsgranulat

Nötskalsgranulat är ett organiskt blästermedel av hackade valnötsskal. Nötskal är mjuka, kantiga och mycket lämpliga för en skonsam rengöring av särskilt känsliga områden. Detta blästermedel har dessutom egenskapen att det brinner upp helt vid värmepåverkan.

Kornstorlekar som kan levereras

(huvudkornområde)

0,20-0,45mm
0,45-0,80mm
0,45-1,00mm
0,80-1,30mm
1,00-1,70mm
1,30-1,70mm
1,70-2,40mm

Fysikaliska egenskaper

Hårdhet: ca 3,5 mohs
Kornform: kantig
Smältpunkt: ca 170 °C
Specifik vikt: ca 1,0–1,2 g/cm3
Bulkvikt: ca 0,6–0,8 g/cm³
(beroende på kornstorlek)

Kemisk genomsnittsanalys

Inga Fe-delar

Blästersystem

– Tryckblästersystem
– Injektorblästersystem

Användningsområden

– Motorrengöring inom fordonsindustrin
– Motorrengöring vid skeppstillverkning
– Skonsam rengöring av känsliga ytor
– För borttagning av smuts utan att ändra grundmaterialets toleranser
– Grada av plaster
– Matta plastytor

Förpackning

Säckar på 25 kg på pallar med 1 t

Minsta kvantitet

50 kg (2 säckar)

Vill du beställa nötskalsgranulat? Här hittar du till frågeformuläret